بیمه سرقت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بیمه سرقت

بیمه سرقت هر ساله در سراسر دنیا، وجوه نقد، جواهر آلات و سایر اجناس قیمتی به وسیله دزدان به سرقت می رود و این سرقتها مبالغ هنگفتی را دربرمی گیرند علیرغم استفاده از سیستمهای پیشرفته در کارخانه ها، منازل و واحدهای تجاری ، دزدان حرفه ای همچنان به کار خود ادامه می دهند. از آنجمله سارقان منازل مسکونی ، دله دزدان فروشگاهها،کیف زنها، سارقان بانکها و جواهرفروشیها، دزدان انبارهای کالا، سارقان مسلح و سایر گروههای فعال در این زمینه رامی توان نام برد
باتوجه به زیان هنگفتی که این دزدیها برای انسانها به وجود می آورد برای اولین بار درحدود یک صد سال پیش مؤسسه لویدز لندن اقدام به ارائه بیمه نامه دزدی کر
به طور کلی پوشش بیمه دزدی و سرقت را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد :
الف- بیمه سرقت از منازل مسکونی
ب- بیمه سرقت ازواحدهای تجاری وصنعتی (مغازه ها، ادارات ، انبارها، کلوپهای ورزشی و کارخانه ها)
پ- بیمه دزدی از بانکها
در این نوع بیمه نامه ، >خطر دزدی < و خساراتی که در اثر دزدی به بیمه گذار وارد می شود، بیمه می گردد. معمولابیمه دزدی با سایر بیمه نامه ها ترکیب می شود که از رایج ترین آنها ترکیب با بیمه آتش سوزی است

۱- موارد تحت پوشش بیمه گر
لازم به توضیح است که بیمه دزدی ، خسارات وارد در اثر سرقت (فقدان کالا) و یا خسارات وارد در اثر سرقت ، به اشیاء مورد بیمه و یا خسارات وارد به محلی را که اشیاء مورد بیمه در آن قرار دارد تحت پوشش قرار می دهد.
اما در بیمه دزدی خسارات وارد به اموال زمانی قابل جبران است که سرقت با شکستن حرز همراه باشد و سارق یاسارقان به یکی از طرق زیر به قصد سرقت وارد محل مورد بیمه شده باشند
- شکستن در یا پنجره و یا سوراخ کردن سقف و دیوار
- ورود به محل مورد بیمه بطور مخفیانه
- ورود به محل مورد بیمه از طریق بالا رفتن از دیوار
- ورود از در مورد بیمه بوسیله کلیدهای ساختگی
- باز کردن در با کلیدهای اصلی مشروط بر اینکه کلیدهای مزبور به صورت غیرقانونی و از راه دزدی در اختیاردزدان قرار گرفته باشد
باتوجه به مطالب ذکر شده ، کلیه خسارات وارد به اشیاء مورد بیمه اعم از سرقت ، بروز خسارت به اشیاء و یا خودمورد بیمه ، غارت اموال بیمه اعم از اینکه با اعمال زور و حادثه توأم باشد یا خیر، تحت پوشش بیمه ای قرار دارد
در بیمه دزدی منازل مسکونی می توان وجوه نقد، فلزات قیمتی و اوراق بهادار را نیز با توافق بیمه گر و تا مبلغ معینی بیمه کرد که معمولا در این مورد حدود تعهدات بیمه گر محدود است . سرقتهای مسلحانه از بانکها در زمان حمل وجوه نقد بین شعب و خزانه و یا موجودی صندوقها و پشت گیشه ها هم براساس شرایط خاصی تحت پوشش قرار می گیرد
خطرات ناشی از تصادف اتومبیل حامل وجوه نقد، سوانح مربوط به هواپیمای حامل وجوه نقد واوراق بهادار، از جمله هواپیما ربایی هم تحت پوشش بیمه ای است . معمولا حق بیمه این گونه بیمه نامه ها در مورد خزانه ها باتوجه به نوع خزانه و امکانات ایمنی و نگهداری آن محاسبه می شود، حال آنکه وجوه در راه و در جریان حمل و همچنین وجوه موجود در شعبه و گیشه براساس حجم گردش پول در طول سال و با درنظر گرفتن امکانات ایمنی محاسبه می گردد. در سرقت از بانکها، معمولا سرقتهایی که با شکستن حرز همراه است و یا سرقتهای مسلحانه تحت پوشش بیمه قرار می گیرند. سرقت توسطکارکنان بیمه گذار (کارکنان بانک ) تحت پوشش نیست . در پوشش دزدی بانکها، باتوجه به نوع فعالیت آنها، اوراق بهادار، مسکوکات طلا و ارزهای خارجی هم دارای پوشش هستند

۲- موارد خارج از تعهد بیمه گر (استثنائات )
در انواع بیمه نامه دزدی ، موارد زیر مستثنی و خارج از تعهد بیمه گراست . مگراینکه با توافق قبلی بیمه گر و بیمه گذار، بعضی از آنها با اضافه نرخ تحت پوشش قرار گیرند
- خسارات وارد به وجوه نقد، ارزهای خارجی ، تمبر، سفته و انواع اوراق بهادار
- خسارات ناشی از تبانی و همدستی دزد با هر یک از کارکنان و مستخدمان بیمه گذار
- خسارات مستقیم ناشی از اشعه یون زا، رادیواکتیویته ، تشعشعات و سوخته های هسته ای وفضولات اتمی و یا مواد منفجره در محل مورد بیمه
- خسارات ناشی از جنگ داخلی و خارجی ، غارت ، اقدامات خصمانه دشمن خارجی ،شورش ،بلوا، ضبط، قیام و ملی شدن
- عدم النفع ناشی از خسارت
- عدم صداقت و امانت کارکنان بیمه گذار
- اشتباهات دفتری ، حسابداری و کامپیوتری (عمدی یا سهوی )
- خسارات ناشی از حمل پول در وسیله حمل بدون محافظ، جز در مواردی که اضطراری و معقول باشد

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

شرایط بیمه نامه آتش سوزی شناور یا اظهارنامه ای

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

شرایط بیمه نامه آتش سوزی شناور یا اظهارنامه ای


   در شرکت سهامی بیمه ایران این نوع بیمه نامه برای موجودی انبارصادر می شود و در زمان صدور بیمه نامه های آتش سوزی ، سرمایه معینی را برای مواد اولیه ، کالای  در جریان ساخت و محصول بعنوان حداکثر سرمایه برای پرداخت خسارت در بیمه نامه ها قید می کنند . این حداکثر سرمایه معمولاً از طرف بیمه گذار تعیین می شود . امروزه پیچیدگی های واحدهای تولیدی وصنعتی و حجم مبادلات و کالا که هر روز به انبارها وارد و یا از آن خارج می شود و در نظر گرفتن تورم و افزایش قیمت ها در مدت کوتاه ، باعث شده که صاحبان صنعت و تولید کنندگان ، پوشش بیمه ای مورد نیاز خود را به نحوی دریافت کنند تا ضمن داشتن پوشش کامل حق بیمه متناسب با داراییهای خود را پرداخت نمایند.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

بیمه های اموال

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

معرفی بیمه آتشسوزی:

بیمه های اموال در ایران به عنوان بیشتر بیمه آتشسوزی شناخته میشود و علت آن این است که پوششهای بیمه های اموال بصورت بیمه آتشسوزی و صاعقه و انفجار ( پوشش های اصلی) ارائه و بیمه های دیگر نیز بصورت پوششهای تکمیلی آن ارائه میشوند.

بیمه آتشسوزی سابقه ای بیش از 300 سال در جهان دارد و پیشینه آن در ایران به حدود یک قرن می رسد. در بیمه آتش سوزی، ساختمان و کلیه کالاها و لوازم موجود در آن در مقابل خطر آتش سوزی و انفجار و صاعقه بیمه می شود. مورد بیمه ممکن است منزل مسکونی، غیرمسکونی و یا واحد صنعتی و یا تجاری باشد. خسارت های وارده ناشی از آتش سوزی و همچنین هزینه های پیشگیری از توسعه آتش در این بیمه نامه قابل جبران است. البته غیر از آتش سوزی، خطرات دیگری نظیر زلزله، سیل، طوفان، ترکیدگی لوله آب، ضایعات برف و باران، سقوط هواپیما و هلی کوپتر، شکست شیشه و سرقت از منزل نیز در بیمه آتش سوزی و با عنوان خطرات اضافی قابل پوشش است.

تعریف آتشسوزی :

آتش سوزی در لغت به معنی احتراق توأم با شعله است. بنابراین سوختن آهسته (بدون شعله مثل خودسوزی تفاله) ، اکسیداسیون، تغییر رنگ و بو دادن، تخمیر و نظایر آن به معنی آتش سوزی نیست و طبعاً تحت پوشش بیمه نامه آتش سوزی نمی باشد.

خطرات مورد تعهد:

در همه بیمه های آتش سوزی خطرات ناشی از آتش، صاعقه و انفجار تحت پوشش بیمه است که به توضیح آنها می پردازیم:

1- آتش: ترکیب هر ماده با اکسیژن به شرط آن که با شعله همراه باشد. پس مقصود، آتش خسارت زننده و غیر قابل مهار است؛ و گرنه از بین رفتن اشیاء در داخل محدوده آتش کنترل شده نظیر داخل بخاری و یا داخل کوره مشمول این بیمه نامه نمی شود.

2- صاعقه: تخلیه بار الکتریکی بین دو ابر یا بین ابر و زمین که برای القای دوبار مخالف به وجود می آید. صاعقه در اثر برخورد دو ابر دارای بارهای مثبت و منفی ایجاد می شود و به اشیای روی زمین خسارت وارد می کند.

3- انفجار: هر نوع آزاد شدن انرژی حاصل از انبساط گاز یا بخار، نظیر کپسول گاز و نظایر آن.

خطرات اضافی: خطرات تبعی یا پیرو آتش سوزی که با پرداخت حق بیمه اضافی همراه بیمه نامه آتش سوزی تحت پوشش بیمه قرار می گیرند. در زیر به شرح برخی از این پوششها میپردازیم:

 خطرات اضافی قابل پوشش در بیمه نامه آتشسوزی

خطرات اضافی، خطرات تبعی و پیرو آتش سوزی هستند؛ یعنی برای این که خطرات اضافی تحت پوشش باشند باید حتماً بیمه آتش سوزی را خریداری نمود و این خطرات مستقل از بیمه آتش سوزی تحت پوشش قرار نمی گیرند.

خطرات اضافی قابل پوشش عبارتند از: زلزله، سیل، طوفان، سقوط هواپیما و هلی کوپتر، ترکیدن لوله آب و ضایعات آب و برف و باران، دزدی با شکست حرز، شکست شیشه و ...

برای دریافت اطلاعات بیشتر لطفا به لینک زیر مراجعه شود:

http://www.bih.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=167

بیمه نامه های مجتمع های مسکونی:

بیمه نامه های مجتمع های مسکونی شامل آپارتمانهایی است که دارای بیش از 15 واحد می باشند و شامل 10 درصد تخفیف گروهی می باشد

بیمه نامه آتش سوزی مراکز غیر صنعتی:

مراکز غیر صنعتی مشتمل بر کلیه فروشگاههای تجاری ، تعمیرگاهها ، بیمارستانها ،اماکن عمومی ، ساختمان های اداری ، بنگاههای معاملاتی ، مراکز پخش دارو ،فروشگاههای مواد غذایی و پروتئینی ، آموزشگاهها ، مراکز خدماتی و سایر موارد مشابه می باشد.

ساختمان ، تاسیسات ، موجودی اثاث ثابت و دکوراسیون هر یک از مراکز یاد شده را می توان در مقابل خطرهای آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه و نیز کلیه خطرهای اضافی ذکرشده نزد بیمه گر به قیمت روز بیمه نمود.

بیمه نامه آتش سوزی مراکز صنعتی:

بیمه آتش سوزی مراکز تولیدی و صنعتی به علت سرمایه بالای خود و زیانهایی که ممکن است در صورت حادثه به بار آید جزو بیمه های پر اهمیت بوده و توجه خاصی به آنها میشود.

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

بیمه آتشسوزی مجتمع ها

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بیمه آتشسوزی مجتمع های مسکونی و غیرمسکونی:

اهمیت بیمه های آتشسوزی مجتمع ها به علت عام المنفعه بودن ( زیان همگانی) و فاجعه بار بودن آنها در بیشتر موارد به حدی است که قانون گذار صراحتا در قانون تملک آپارتمانها به صراحت آمده است که"

مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحددر مقابل آتش سوزی بیمه نمایند.

سهم هر شریک از حق بیمه با توجه به ماده ۴ قانون بوسیله مدیر، تعیین و از شرکاء اخذ و به بیمه گر پرداخت خواهد شد."

به علت تکلیف شدن آن بر مدیران ، در صورتی که مدیران مجتمع سهل انگاری نموده و خسارتی به ساختمان و اموال آن وارد شود، جبران آن به عهده مدیر مجتمع خواهد بو.

از لحاض فنی نیز حتی اگر تک تک ساختمانها تحت پوشش بیمه باشند باز هم در صورت سرایت آتش از واحدی به واحد دیگر مقصر حادثه باید شخصا خسارت را به بقیه واحدها پرداخت نماید ودر صورت پرداخت خسارت توسط بیمه گر به مالکین واحد ها، شرکت بیمه  به مقصر حادثه رجوع و علیه مقصر حادثه اعلام دعوی ( ریکاوری) خواهد نمود./

حق بیمه آتشسوزی واحد ها نسبتا کم بوده و اگر در این سایت به خرید بیمه نامه بصورت اینترنتی اقدام گردد، حق بیمه با تخفیف ( بسته به تعداد واحدها) دریافت خواهد شد.

.

درباره بيمه ايران

 5 2302452
 
 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

بیمه زلزله

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

شرح بیمه نامه زلزله

بیمه نامه زلزله جزو پوششهای تکمیلی بیمه های آتشسوزی می باشد.

کشور ایران، سالهای متمادی است که از پدیده­های طبیعی همچون زلزله و سیل متحمل خسارتهای بیشماری می­گردد و یکی از این پدیده­های طبیعی که اخیرا مورد توجه خاص هم قرار می­گیرد، پدیده زمین­ لرزه است. متاسفانه نگرش حاکم بر زلزله، قبول خسارت زا بودن آن است. بدین معنی که هم مردم و هم دولت پذیرفته­اند که زلزله می­کشد، خسارت می­زند، نابود می­کند. چنین نگرش ویران کننده­ای در جای جای زندگی ما، و نیز برنامه­ ها و طرح­های ارائه شده از سوی دولت و ارگانهای ذیربط کاملا مشهود است. بسیاری از برنامه های جاری و دیدگاه­ها و سخنرانیهای مدیران و مسئولان، بدون کوچکترین توجهی به نظرات کارشناسان و متخصصان این وادی، فقط به بحث بعد از زلزله و جبران خسارت ایجاد شده توجه دارد.

خطر زلزله ( زمین لرزه ) از خطرات یا پوشش های تبعی ( تکمیلی ) در بیمه نامه آتش سوزی است که در صورت تمایل بیمه گذار بر اساس ارزش بنا و ارزش اثاثیه منزل به بیمه نامه آتش سوزی ضمیمه می شود ؛ و حق بیمه ان بستگی به نوع اسکلت فلزی سلاختمانها دارد.

با خرید بیمه نامه آتش سوزی ، پوشش زلزله را نیز میتوان از شرکتهای بیمه خریداری نمود.

سایر پوششهای تکمیلی بیمه آتشسوزی عبارتند از:

  • سیل
  • طوفان
  • شکست شیشه
  • ضایعات ناشی از ترکیدگی لوله آب و فاضلاب
  • ضایعات ناشی از ذوب برف
  • سرقت
  • ...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)