امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بیمـه شتر مـرغ


این نوع بیمه نامه به صاحبان مزارع پرورش شتــر مرغ قابل ارائه می باشد.


خطرات تحت پوشش :

تلف شتر مـرغ ناشی از ترس و استرس که علت آن خـطرات طبیعی مثل سیل ورعد و برق باشد و همچنین بیماریهای عفونی ؛ عــفونت روده ایی ، ریوی ، قلـــبی ، مفاصل ،چشم ، سیاه زخــم. خطـــرات در حین حمل و نقل برروی وسایل نقــلیه در محــدوده جغـرافیایی مزرعه تحت پوشش می باشد ، بیماریهای ویروسی گروهی حداکثر تا 5% کل گله بیمه شده، حوادث شامل شکستگی ، دررفتــــگی اعضـای بدن ، بیمـاریهای خـاص انـــفرادی شــامل آسیت (آب آوردگی شکـم) ، مسمویت خونی ، پــرولاپس ، کلــــوآک ، انبــاشتگی معـده ، پیش معده ، گیرکردن تخم .


استثنائات :


موارد ذیل از تعهدات بیمه گر خارج است :

تلفات ناشی از عدم رعایت درمان به موقع ، معالجه و مداوای غیر حرفه ایی ، تجمع بیش از حد شتر مرغ ، تلف ناشی از خطر تحت پوشش قبل از صدور بیمه نامه ،خسارت وارده در نتیجه کشتار عمدی شتر مرغ ها به دستور مقامات قضایی به منظور جلوگیری از شیوع بیماری ، بیماریهای لاعلاج مادرزادی ، خسارتهای ناشی از حمل و نقل ، سرقت پنهانی ، هرگونه ادعای اشخاص ، اُفت ارزش ، خسارتهای ناشی از بلع جسم خارجی.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)